Sekcija starih i umetničkih zanata

Sekcija starih i umetničkih zanata će se održati 17.10.2016.-te u 14.30.

Dobrodošli su svi predzetnici koji se bave starim i umetničkim zanatima.